Från knutdans till spelmansstämma

Spelmansmusiken under 100 år

Författare

  • Ann-Mari Häggman
Nummer
Sektion
Artiklar
Publicerad
jun 18, 2021

Referera så här

Häggman, A.-M. (2021). Från knutdans till spelmansstämma: Spelmansmusiken under 100 år. Folk Och Musik. https://doi.org/10.33343/fom.109211