2021

Folk och musik 2021. Svenska litteratursällskapet i Finland och Finlands svenska folkmusikinstitut

Folk och musik 2021 tillägnas professor Ann-Mari Häggman och hennes centrala insatser inom folkmusikfältet och folkmusikforskningen. Numret innehåller sex av Häggmans tidigare utgivna artiklar som återpubliceras i faksimil. Numret består också av en omfattande intervju med Häggman, gjord av professor Johannes Brusila, som fokuserar på forskning, förvaltning och förändring inom finlandssvensk folkmusik och den roll som Häggman haft i dessa sammanhang. Därtill publiceras utvalda delar ur Häggmans merit- och publikationsförteckningar.

Redaktör: Niklas Nyqvist

Omslag: Ulrika Öhman

Publicerad: 2021-06-18