Något om valsen – och dess föregångare och efterföljare

Författare

  • Magnus Gustafsson
Nummer
Sektion
Artiklar

Publicerad

2022-05-17

Referera så här

Gustafsson, M. (2022). Något om valsen – och dess föregångare och efterföljare. Folk och musik. https://doi.org/10.33343/fom.119417