Recension: Langeleiken – heile Noregs instrument

Bjørn Aksdal och Elisabeth Kvaern, Institutet for sammenlignende kulturforskning Novus forlag, Oslo 2021

Författare

  • Rauno Nieminen
Nummer
Sektion
Aktuellt

Publicerad

2023-05-26

Referera så här

Nieminen, R. (2023). Recension: Langeleiken – heile Noregs instrument: Bjørn Aksdal och Elisabeth Kvaern, Institutet for sammenlignende kulturforskning Novus forlag, Oslo 2021. Folk och musik. https://doi.org/10.33343/fom.130168