Diversifierade dåtider

Garmarnas och Hedningarnas kronotoper

Författare

Abstract

Utifrån begreppet kronotop så analyseras Garmarnas och Hedningarnas strategiska bruk av semiotiska resurser. Banden brukar dessa resurser för att knyta an till en dåtid samtidigt som de distansierar sig från den: på så sätt skapar de unika världar utifrån bruket av den folkmusikaliska traditionen.

Nummer
Sektion
Artiklar

Publicerad

2024-05-21

Referera så här

Ramadani Åslund, A., & Fredriksson, D. (2024). Diversifierade dåtider: Garmarnas och Hedningarnas kronotoper. Folk och musik. https://doi.org/10.33343/fom.141662