Finlands svenska folkdiktning på nätet

En guldgruva av äldre finlandssvensk folktradition öppen för alla

Författare

  • Pia Lindholm Svenska litteratursällskapet i Finland, Helsingfors
Nummer
Sektion
Aktuella projekt
Publicerad
feb 12, 2020

Referera så här

Lindholm, P. (2020). Finlands svenska folkdiktning på nätet: En guldgruva av äldre finlandssvensk folktradition öppen för alla. Folk Och Musik. https://doi.org/10.33343/fom.89207