Recension: Langeleiken – heile Noregs instrument

Bjørn Aksdal och Elisabeth Kvaern, Institutet for sammenlignende kulturforskning Novus forlag, Oslo 2021

Författare

  • Rauno Nieminen
Nummer
Sektion
Aktuellt

Publicerad

2023-05-26

Referera så här

Nieminen, R. (2023). Recension: Langeleiken – heile Noregs instrument: Bjørn Aksdal och Elisabeth Kvaern, Institutet for sammenlignende kulturforskning Novus forlag, Oslo 2021. Folk Och Musik. Hämtad från https://fom.journal.fi/article/view/130168