Arkiv

 • Folk och musik 2019, utgiven av Svenska litteratursällskapet i Finland och Finlands svenska folkmusikinstitut.

  2019

  Folk och musik som tidigare getts ut i tryckt form ges nu för första gången ut som e-tidskrift. Artikelförfattarna Hållbus Totte Mattsson, Owe Ronström, Kim Ramstedt och Gjermund Kolltveit är från Sverige, Finland och Norge, och den röda tråden i artiklarna är folkmusiken i dag i de olika nordiska länderna. Frågor som diskuteras är bland annat hur den digitaliserade och globaliserade värld vi lever i påverkar den lokala folkmusiken på olika sätt, och hur lätt det i dag är att sprida musiken utöver egna gränser. Den utvecklade teknologin skapar nya vägar och möjligheter för folkmusiken och bidrar till att t.ex. äldre material kan (åter)användas och inkorporeras på olika sätt, och därmed även återupptäckas.

  Redaktörer: Annika Richard och Fredrik Hertzberg
  Omslag: Ulrika Öhman

  ISBN 978-951-583-466-9 (online)

 • Folk och musik 2020, utgiven av Svenska litteratursällskapet i Finland och Finlands svenska folkmusikinstitut

  2020

  I det andra numret av den digitala tidskriften Folk och musik kan man bland annat läsa om det kommunistiska folkdanslaget Skäran som var aktivt i Sverige i början och mitten av 1900-talet och om Karl Tirén som i början av 1900-talet gjorde ett av de största insamlingsprojekten av samisk jojk i Sverige. Dessutom kan man läsa om skillingtrycksvisornas historia och den betydelse de hade både som informationsspridande och underhållande medium i Sverige, speciellt under dess storhetstid på 1800-talet.

  Utöver dessa artiklar presenteras aktuella arkivprojekt som pågår i Norden och arbetet bakom den nyutgivna webbplatsen för Finlands svenska folkdiktning som lanserades hösten 2019.

  Redaktörer: Annika Richard och Fredrik Hertzberg
  Omslag: Ulrika Öhman

  ISBN 978-951-583-504-8 (online)

 • Folk och musik 2021. Svenska litteratursällskapet i Finland och Finlands svenska folkmusikinstitut

  2021

  Folk och musik 2021 tillägnas professor Ann-Mari Häggman och hennes centrala insatser inom folkmusikfältet och folkmusikforskningen. Numret innehåller sex av Häggmans tidigare utgivna artiklar som återpubliceras i faksimil. Numret består också av en omfattande intervju med Häggman, gjord av professor Johannes Brusila, som fokuserar på forskning, förvaltning och förändring inom finlandssvensk folkmusik och den roll som Häggman haft i dessa sammanhang. Därtill publiceras utvalda delar ur Häggmans merit- och publikationsförteckningar.

  Redaktör: Niklas Nyqvist

  Omslag: Ulrika Öhman

 • Omslag: Folk och musik 2022.

  2022

  Folk och musik 2022 innehåller artiklar av föreläsare på webbinariet ”Folkviseforskningen i Norden idag och dess koppling till det svenska Finland” som arrangerades av Finlands svenska folkmusikinstitut den 4 november 2021. Numret innehåller artiklar av FD Ingrid Åkesson, FD Magnus Gustafsson och FD Helen Rossil. Ämnen som behandlas av artikelförfattarna är balladsång, valsens historia och psalmsång i Danmark. Därtill innehåller numret kortare texter om Erkki-Alakönnis insamlarverksamhet, fiolspelstraditionen i Kaustbys väg till Unescos lista över immateriella kulturarv samt en intervju med Désirée Saarela-Portin om det nygrundade Lafo folkmusikcenter i Lappfjärd.

  Redaktör: Niklas Nyqvist

  Omslag: Ulrika Öhman

 • Omslag: Folk och musik 2023, Svenska litteratursällskapet i Finland och Finlands svenska folkmusikinstitut.

  2023

  Folk och musik 2023 innehåller artiklar av föreläsare på webbinariet ”Folkmusik som källa till inspiration och identifikation” som arrangerades av Finlands svenska folkmusikinstitut den 18 oktober 2022. Numret innehåller artiklar av professor Alf Arvidsson, FD Daniel Fredriksson och FD Johanna Björkholm. Därtill innehåller numret en artikel av Tom Forsman som presenterar projektet Folkmusik i Sydösterbotten. Ämnen som behandlas av artikelförfattarna rör folkmusikens begreppshistoria, folkmusiken och -dansen som immateriellt kulturarv samt hur folkmusikaliskt arkivmaterial kan användas i konsertsammanhang. Numret innehåller också en recension av boken Langeleiken – heile Noregs instrument samt en presentation av en ny webbplats vid Institutet för språk och folkminnen (Isof) där man presenterar institutets folkmusikaliska arkivmaterial.

  Redaktör: Niklas Nyqvist

  Omslag: Ulrika Öhman

 • Omslag: Folk och musik 2024, Svenska litteratursällskapet i Finland och Finlands svenska folkmusikinstitut.

  2024

  Forskning om folkmusik kan ta sig många olika uttryck och former. I årets nummer av Folk och musik ges några exempel på folkmusikforskningens mångfald genom artiklar som bygger på föredrag som hölls på ett webbinarium kring folkmusikforskning som arrangerades vid Finlands svenska folkmusikinstitut den 9 november 2023. Artikelförfattare är: Albin Ramadan Åslund och Daniel Fredriksson; Martin Nybacka och Johannes Brusila; Erik Nylander och Henrik Fürst. Numret innehåller även folkmusikforskaren Annelis Asplunds recensioner av Märta Ramstens bok Framför mikrofonen och bakom. En personlig återblick på Svenskt visarkivs verksamhet med inspelningar av folkliga musiktraditioner från 2022 samt Gunnar Ternhags bok När jag spelade in. Minnesbilder och eftertankar från 2023.

  Redaktör: Niklas Nyqvist

  Omslag: Ulrika Öhman