• Folk och musik 2020, utgiven av Svenska litteratursällskapet i Finland och Finlands svenska folkmusikinstitut 2020

  I det andra numret av den digitala tidskriften Folk och musik kan man bland annat läsa om det kommunistiska folkdanslaget Skäran som var aktivt i Sverige i början och mitten av 1900-talet och om Karl Tirén som i början av 1900-talet gjorde ett av de största insamlingsprojekten av samisk jojk i Sverige. Dessutom kan man läsa om skillingtrycksvisornas historia och den betydelse de hade både som informationsspridande och underhållande medium i Sverige, speciellt under dess storhetstid på 1800-talet.

  Utöver dessa artiklar presenteras aktuella arkivprojekt som pågår i Norden och arbetet bakom den nyutgivna webbplatsen för Finlands svenska folkdiktning som lanserades hösten 2019.

  Redaktörer: Annika Richard och Fredrik Hertzberg
  Omslag: Ulrika Öhman

  ISBN 978-951-583-504-8 (online)

 • Folk och musik 2019, utgiven av Svenska litteratursällskapet i Finland och Finlands svenska folkmusikinstitut. 2019

  Folk och musik som tidigare getts ut i tryckt form ges nu för första gången ut som e-tidskrift. Artikelförfattarna Hållbus Totte Mattsson, Owe Ronström, Kim Ramstedt och Gjermund Kolltveit är från Sverige, Finland och Norge, och den röda tråden i artiklarna är folkmusiken i dag i de olika nordiska länderna. Frågor som diskuteras är bland annat hur den digitaliserade och globaliserade värld vi lever i påverkar den lokala folkmusiken på olika sätt, och hur lätt det i dag är att sprida musiken utöver egna gränser. Den utvecklade teknologin skapar nya vägar och möjligheter för folkmusiken och bidrar till att t.ex. äldre material kan (åter)användas och inkorporeras på olika sätt, och därmed även återupptäckas.

  Redaktörer: Annika Richard och Fredrik Hertzberg
  Omslag: Ulrika Öhman

  ISBN 978-951-583-466-9 (online)