Senaste numret

2024
Omslag: Folk och musik 2024, Svenska litteratursällskapet i Finland och Finlands svenska folkmusikinstitut.

Forskning om folkmusik kan ta sig många olika uttryck och former. I årets nummer av Folk och musik ges några exempel på folkmusikforskningens mångfald genom artiklar som bygger på föredrag som hölls på ett webbinarium kring folkmusikforskning som arrangerades vid Finlands svenska folkmusikinstitut den 9 november 2023. Artikelförfattare är: Albin Ramadan Åslund och Daniel Fredriksson; Martin Nybacka och Johannes Brusila; Erik Nylander och Henrik Fürst. Numret innehåller även folkmusikforskaren Annelis Asplunds recensioner av Märta Ramstens bok Framför mikrofonen och bakom. En personlig återblick på Svenskt visarkivs verksamhet med inspelningar av folkliga musiktraditioner från 2022 samt Gunnar Ternhags bok När jag spelade in. Minnesbilder och eftertankar från 2023.

Redaktör: Niklas Nyqvist

Omslag: Ulrika Öhman

Publicerad: 2024-05-21
Visa alla nummer